Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Fauzie Arif Darmawan PASCASARJANA
3 Erika Kusumastuti PASCASARJANA
4 Yudo Utomo PASCASARJANA
5 Sri Wulandarini PASCASARJANA
6 Heny Yuli Asmoro PASCASARJANA
7 Wakino PASCASARJANA
8 Ratih Pusparani PASCASARJANA
9 Martha Dyah Kartiko Wulan PASCASARJANA
10 Marihot Jimmy Tampubolon PASCASARJANA
11 Hananto PASCASARJANA
12 Faisol Mukarrom PASCASARJANA
13 Robi Cahyadi PASCASARJANA
14 Ono Sugiono PASCASARJANA
15 Rudy Sayogo PASCASARJANA
16 R. Pangestu Budisantoso PASCASARJANA
17 Muhammad Ihsan Fauzi PASCASARJANA
18 Andreas Cahyadi Santoso PASCASARJANA
19 Enik Kusumawati PASCASARJANA
20 Diah Mutiara Sukmawati PASCASARJANA
21 Satriyo Wibowo PASCASARJANA
22 Rudy Kurniawan PASCASARJANA
23 Hussein Syifa PASCASARJANA
24 Arlita Ika Rahmawati PASCASARJANA
25 Aris Sunindyo PASCASARJANA
26 Roskarina Setianingrum PASCASARJANA
27 Rini Purwaningsih PASCASARJANA
28 Fransiska Ratna Wulandari PASCASARJANA
29 Duhita Nirmala Apsari PASCASARJANA
30 Ady Akhmad Ghazali PASCASARJANA
31 Warsiki PASCASARJANA
32 Warseno PASCASARJANA
33 Syarifah Aini PASCASARJANA
34 Sudarto PASCASARJANA
35 Ieka Normasari PASCASARJANA
36 Dody Eka Marfindra PASCASARJANA
37 Dita Angestisiwi PASCASARJANA
38 Arya Pramudhita Pratidina Susetyo PASCASARJANA
39 Agustina Hotma Uli Tumanggor PASCASARJANA
40 Agatha Indra Lestari PASCASARJANA
41 Wachid Purnomo PASCASARJANA
42 Rurien Sri Hardjanti PASCASARJANA
43 Mohamad Ali Solihin PASCASARJANA
44 Hari Sarwono PASCASARJANA
45 Gusti Rahmat PASCASARJANA
46 Cipto Utomo PASCASARJANA
47 Bambang Sri Purnomo PASCASARJANA
48 Tri Yuli Setiyawan PASCASARJANA
49 Joko Susilo PASCASARJANA
50 Haryono Subagyo PASCASARJANA
51 Endah Wahyuningsih PASCASARJANA
52 Bayu Setyawan PASCASARJANA
53 Aglis Andhita Hatmawan PASCASARJANA
54 Zaynuri PASCASARJANA
55 Rinaldo PASCASARJANA
56 Hendro Wibisono PASCASARJANA
57 Fajar Imawan PASCASARJANA
58 Dheny Hendrawan PASCASARJANA
59 Wahju Nugroho PASCASARJANA
60 Tito Adji Siswantoro PASCASARJANA
61 Dody Novianto PASCASARJANA
62 Alvia Nugraheny Mumpuni PASCASARJANA
63 Ahmad Muzakky PASCASARJANA
64 Suwarta PASCASARJANA
65 Santoso Bowo Supriyadi PASCASARJANA
66 Rembyung Samodro PASCASARJANA
67 Mariana Ambarwati PASCASARJANA
68 Bonita Rintyowati PASCASARJANA
69 Rheo Yuliana Fernandez PASCASARJANA
70 Mrihrahayu Rumaningsih PASCASARJANA
71 Tommy Sidharta PASCASARJANA
72 Khusnul Lisa Nursyam Syanas PASCASARJANA
73 Dharmawan Prang Wardhana PASCASARJANA
74 Slamet Raharjo PASCASARJANA
75 Rosihan PASCASARJANA
76 Ika Yuni Irawati PASCASARJANA