Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Fahma Ismi Yusiati MIPA
3 Enis Furi Purbasari MIPA
4 Doni Kristanto MIPA
5 Andika Hardianto Wibowo MIPA
6 Wahyu Agni Purnomo MIPA
7 Tria Kusumastuti MIPA
8 Sumartiyanti MIPA
9 Sumarsih B MIPA
10 Sri Suharmi MIPA
11 Siti Rohani MIPA
12 Sartiyem MIPA
13 Retno Tri Wahyuni MIPA
14 Purwanti MIPA
15 Pilar Adi Pamungkas MIPA
16 Nur Azis MIPA
17 Nilna Amaliya Fajria MIPA
18 Nevi Wardaningrum MIPA
19 M. Yusuf Wibowo MIPA
20 Lintang Bawindra Surya MIPA
21 Lestari MIPA
22 Krisna Widyaningsih MIPA
23 Fuad Yudo Ariwibowo MIPA
24 Faridatun Ni'mah MIPA
25 Fajar Suryo Putro MIPA
26 Erik Susanto MIPA
27 Eko Mudhi Handayani MIPA
28 Dwi Kusumo Hastuti MIPA
29 Donnie Yulianda Putra MIPA
30 Atika Ratna Setyawati MIPA
31 Ari Purnomo Aji MIPA
32 Amega Selva Paesari MIPA
33 Adelina Martha Furi MIPA
34 Ade Mahendra Abadi MIPA
35 Adam Perdana MIPA
36 Bagus Wicaksono Joko Prasetyo MIPA
37 Dhika Permana Putra MIPA
38 Yusuf Erwansyah MIPA
39 Sri Puryanti MIPA
40 Singgih Haryono MIPA
41 Roso Wahono MIPA
42 Rohmat Santoso MIPA
43 Nurhasanah Fitriani MIPA
44 Nur Rochmat MIPA
45 Nugroho Adisaputra MIPA
46 Musstava Arrief Prawira MIPA
47 Muchamad Handoko MIPA
48 Masyfu'ah MIPA
49 Fathu Kurniawan MIPA
50 Eri Syamwijaya MIPA
51 Arizona Novi Astuti MIPA
52 Ahmad Sholeh Nugroho MIPA
53 Agus Purnomo MIPA
54 Achmad Arba'i Fitrianto MIPA
55 Yudi Prasetyo MIPA
56 Tutik Winarni MIPA
57 Tri Sugondo MIPA
58 Tommy Aulia Bangsanegara MIPA
59 Syaiful Anwar MIPA
60 Sulistiyono Bayu Mahendra MIPA
61 Setyadi Purwonugroho MIPA
62 Setiawan Adi Saputra MIPA
63 Sarwo Edi Wibowo MIPA
64 Ridwan Azzuhri MIPA
65 Putri Setyari Santi MIPA
66 Pratiwi Kurniasari MIPA
67 Pipit Sinantiya Soekma Zulkarnaen MIPA
68 Marta Saputra Ardhy Ristianto Utomo MIPA
69 Hendrawati Mulyaningsih MIPA
70 Handrinata MIPA
71 Guruh Yuswantoro MIPA
72 Fahrudhin Dwi Kartiko MIPA
73 Dwi Ningsih MIPA
74 Dwi Aris Setyawan MIPA
75 Depy Riawan MIPA
76 Cholis Zuliana MIPA