Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Rahmat Erdianto KIP
3 Puri Utomo KIP
4 Prisma Frendi Wardana KIP
5 Nurul Mawaddah KIP
6 Muhammad Aziz Wahyudi KIP
7 Kusmanto KIP
8 Ilham Fahrudin KIP
9 Heri Purnomo KIP
10 Gilang Paramytha KIP
11 Fatmawati Nur Hasanah KIP
12 Eko Wijayanto KIP
13 Eko Riyanto KIP
14 Dwi Pramono KIP
15 Didik Wagiyanto KIP
16 Dian Prasetyo KIP
17 Awi Andoko KIP
18 Arif Budi Hermawan KIP
19 Anggarif Romadoni KIP
20 Angga Aditya Abdullah KIP
21 Bangkit Budiman KIP
22 Yoyok Drajat Siswanto KIP
23 Valiant Lukad Perdana Sutrisno KIP
24 Uswatun Sholikhah KIP
25 Tri Lugianto KIP
26 Sucipto KIP
27 Restu Prima Bagus Wibowo KIP
28 Priya Adityas KIP
29 Noviyana Irnawati KIP
30 Kurniawan Hidayah Mahmud KIP
31 Indrawan Fardiansah KIP
32 Ihsan Gata Bangsawan KIP
33 Gemilang Tegar Kusuma KIP
34 Ferdiaz Dinov Mu`afax KIP
35 Dhiah Purbosari KIP
36 Agung Dwi Wibowo KIP
37 Prihutomo Dirga Mardhika KIP
38 Soni Jatmiko KIP
39 Muhammad Ady Susanto KIP
40 Muadi Ikhsan KIP
41 Ikhsan Zainudin KIP
42 Hudzaifah KIP
43 Hanif Syaifudien Al Furqon KIP
44 Firdaus Bambang Gunawan KIP
45 Dwi Hartono KIP
46 Arif Yuniarto KIP
47 Agus Suriawan KIP
48 Nanang Kurniawan KIP
49 Muhammad Aswin KIP
50 Gilang Kusuma Wardana KIP
51 Gama Satria Sigit KIP
52 Ari Panjiwijaya KIP
53 Ahmad Saifudin KIP
54 Ade Agung Pristopo KIP
55 Adi Ariyanto KIP
56 Muhamad Yuda KIP
57 Mahmudi Kurniawan KIP
58 Dwi Ghatot Wibowo KIP
59 Hirman KIP
60 Heru Saputro KIP
61 Hanung Gusnandar KIP
62 Danang Saputro KIP
63 Wawan Indrayanto KIP
64 Tri Setyo Nugroho KIP
65 Alexander Arief Rahadian NW KIP
66 Pradana Rafisika Subagio KIP
67 Muhammad Arif KIP
68 Sugiyarto KIP
69 Mujahid Wahyu KIP
70 Ledy Kusuma KIP
71 Khafid Wahyu Rifa'i KIP
72 Hasan Musthofa KIP
73 Exsan Setyawan KIP
74 Yanu Rianto KIP
75 Ibnu Nur Said KIP
76 Arif Yogyanto KIP