Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Afif Eko Saputra KIP
3 Wiwit Windi Kasturi KIP
4 Tri Ujan Nugroho KIP
5 Sera Desiana KIP
6 Septiawan Deny Hartono KIP
7 Rahmat Erdianto KIP
8 Puri Utomo KIP
9 Prisma Frendi Wardana KIP
10 Nurul Mawaddah KIP
11 Muhammad Aziz Wahyudi KIP
12 Kusmanto KIP
13 Ilham Fahrudin KIP
14 Heri Purnomo KIP
15 Gilang Paramytha KIP
16 Fatmawati Nur Hasanah KIP
17 Eko Wijayanto KIP
18 Eko Riyanto KIP
19 Dwi Pramono KIP
20 Didik Wagiyanto KIP
21 Dian Prasetyo KIP
22 Awi Andoko KIP
23 Arif Budi Hermawan KIP
24 Anggarif Romadoni KIP
25 Angga Aditya Abdullah KIP
26 Bangkit Budiman KIP
27 Yoyok Drajat Siswanto KIP
28 Valiant Lukad Perdana Sutrisno KIP
29 Uswatun Sholikhah KIP
30 Tri Lugianto KIP
31 Sucipto KIP
32 Restu Prima Bagus Wibowo KIP
33 Priya Adityas KIP
34 Noviyana Irnawati KIP
35 Kurniawan Hidayah Mahmud KIP
36 Indrawan Fardiansah KIP
37 Ihsan Gata Bangsawan KIP
38 Gemilang Tegar Kusuma KIP
39 Ferdiaz Dinov Mu`afax KIP
40 Dhiah Purbosari KIP
41 Agung Dwi Wibowo KIP
42 Prihutomo Dirga Mardhika KIP
43 Soni Jatmiko KIP
44 Muhammad Ady Susanto KIP
45 Muadi Ikhsan KIP
46 Ikhsan Zainudin KIP
47 Hudzaifah KIP
48 Hanif Syaifudien Al Furqon KIP
49 Firdaus Bambang Gunawan KIP
50 Dwi Hartono KIP
51 Arif Yuniarto KIP
52 Agus Suriawan KIP
53 Nanang Kurniawan KIP
54 Muhammad Aswin KIP
55 Gilang Kusuma Wardana KIP
56 Gama Satria Sigit KIP
57 Ari Panjiwijaya KIP
58 Ahmad Saifudin KIP
59 Ade Agung Pristopo KIP
60 Adi Ariyanto KIP
61 Muhamad Yuda KIP
62 Mahmudi Kurniawan KIP
63 Dwi Ghatot Wibowo KIP
64 Hirman KIP
65 Heru Saputro KIP
66 Hanung Gusnandar KIP
67 Danang Saputro KIP
68 Wawan Indrayanto KIP
69 Tri Setyo Nugroho KIP
70 Alexander Arief Rahadian NW KIP
71 Pradana Rafisika Subagio KIP
72 Muhammad Arif KIP
73 Sugiyarto KIP
74 Mujahid Wahyu KIP
75 Ledy Kusuma KIP
76 Khafid Wahyu Rifa'i KIP