Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Bambang Widya Putranto KIP
3 Ahmad Thohar Syarifudin KIP
4 Agus Purnomo KIP
5 Agus Nur Rohman KIP
6 Sidik Setiawan KIP
7 Muhson KIP
8 Iwan Kurniawan KIP
9 Pedut Hananta Putra KIP
10 Muhammad Fikri Nur Hakim KIP
11 Arif Panca Nugraha KIP
12 Abdul Qowy KIP
13 Wijayanto KIP
14 Supriyanto KIP
15 Sri Rejeki KIP
16 Purwo Adi Sanyoto KIP
17 Hery Setiyadi KIP
18 Bayu Suko Wahono KIP
19 Zaqiyah Dwi Imtikhani KIP
20 Whalsen Duli Agus Lauh KIP
21 Ikhsan Nur Isfiyanto KIP
22 Awaludin Fitrianto KIP
23 Ari Astuti KIP
24 Adrianto Putro Pamungkas KIP
25 Triyono Agus Saputro KIP
26 Nur Mahmut KIP
27 Mursyidan KIP
28 Joko Tariyanto KIP
29 Anton Prasetyo KIP
30 Pungki Indarto KIP
31 Muhammad Romadhon KIP
32 Tri Wibowo KIP
33 Rulli Yudha Triananda KIP
34 Romei Hadi KIP
35 Marthon Corry Ferdenand KIP
36 Encano Rybeto KIP
37 Anggun Sulistyo KIP
38 Yunita Khusharyati KIP
39 Vendi Andrasari KIP
40 Dwi Setiawan KIP
41 Bagus Ponco Nugroho KIP
42 Dheka Pramudita KIP
43 Jayus KIP
44 Gunanto Hari Sayoko KIP
45 Nur Rokhim KIP
46 Ret Triyanto KIP
47 Ramadhan Firdaus KIP
48 Fajar Setya Nugraha KIP
49 Arendra Murti Widhistya Purna Aji Arya Pamungkas KIP
50 Mahlich Ibrahim KIP
51 M. Aji Dadang Effendi KIP
52 Karlina Dwijayanti KIP
53 Eko Setyo KIP
54 Eko Purwantono KIP
55 Edyson Bangga Kurniadhy KIP
56 Edwin Taufik Hidayat KIP
57 Bayu Aprianto KIP
58 Adhi Media Purwidyatmoko KIP
59 Wahyu Adhi Permana KIP
60 Gideon Nur Wibintoro KIP
61 Agus Wijaya Sakti KIP
62 Yulliyanto KIP
63 Yulius Diko Chrisdila KIP
64 Wahyu Agus Mahardika KIP
65 Toni Handoko Prasetyo KIP
66 Sudarisman KIP
67 Rinto Sulistiyono KIP
68 Noptika Danu Hermawan KIP
69 Lilik Dwi Sawarno KIP
70 Krisma Ardiyanto KIP
71 Irvan Yudha Wijayanto KIP
72 Edi Nawaka KIP
73 Dwiyanto KIP
74 Aris Aprilianto KIP
75 Anggit Fitranto KIP
76 Andi Prasetyo KIP