Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Fredy Budi Mardiyanto KIP
3 Dwiputra Utama Febriananta KIP
4 Didik Purwoko Joko Santoso KIP
5 Deni Saputra KIP
6 Danang Arfian Fajar Saputro KIP
7 Candra Ady Kartika KIP
8 Bambang Widya Putranto KIP
9 Ahmad Thohar Syarifudin KIP
10 Agus Purnomo KIP
11 Agus Nur Rohman KIP
12 Sidik Setiawan KIP
13 Muhson KIP
14 Iwan Kurniawan KIP
15 Pedut Hananta Putra KIP
16 Muhammad Fikri Nur Hakim KIP
17 Arif Panca Nugraha KIP
18 Abdul Qowy KIP
19 Wijayanto KIP
20 Supriyanto KIP
21 Sri Rejeki KIP
22 Purwo Adi Sanyoto KIP
23 Hery Setiyadi KIP
24 Bayu Suko Wahono KIP
25 Zaqiyah Dwi Imtikhani KIP
26 Whalsen Duli Agus Lauh KIP
27 Ikhsan Nur Isfiyanto KIP
28 Awaludin Fitrianto KIP
29 Ari Astuti KIP
30 Adrianto Putro Pamungkas KIP
31 Triyono Agus Saputro KIP
32 Nur Mahmut KIP
33 Mursyidan KIP
34 Joko Tariyanto KIP
35 Anton Prasetyo KIP
36 Pungki Indarto KIP
37 Muhammad Romadhon KIP
38 Tri Wibowo KIP
39 Rulli Yudha Triananda KIP
40 Romei Hadi KIP
41 Marthon Corry Ferdenand KIP
42 Encano Rybeto KIP
43 Anggun Sulistyo KIP
44 Yunita Khusharyati KIP
45 Vendi Andrasari KIP
46 Dwi Setiawan KIP
47 Bagus Ponco Nugroho KIP
48 Dheka Pramudita KIP
49 Jayus KIP
50 Gunanto Hari Sayoko KIP
51 Nur Rokhim KIP
52 Ret Triyanto KIP
53 Ramadhan Firdaus KIP
54 Fajar Setya Nugraha KIP
55 Arendra Murti Widhistya Purna Aji Arya Pamungkas KIP
56 Mahlich Ibrahim KIP
57 M. Aji Dadang Effendi KIP
58 Karlina Dwijayanti KIP
59 Eko Setyo KIP
60 Eko Purwantono KIP
61 Edyson Bangga Kurniadhy KIP
62 Edwin Taufik Hidayat KIP
63 Bayu Aprianto KIP
64 Adhi Media Purwidyatmoko KIP
65 Wahyu Adhi Permana KIP
66 Gideon Nur Wibintoro KIP
67 Agus Wijaya Sakti KIP
68 Yulliyanto KIP
69 Yulius Diko Chrisdila KIP
70 Wahyu Agus Mahardika KIP
71 Toni Handoko Prasetyo KIP
72 Sudarisman KIP
73 Rinto Sulistiyono KIP
74 Noptika Danu Hermawan KIP
75 Lilik Dwi Sawarno KIP
76 Krisma Ardiyanto KIP