Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Umi Nur Qomariah KIP
3 Tronika Sunaryati Utomo KIP
4 Trina Yustinawati KIP
5 Tanti Nurngaeni KIP
6 Sutarto KIP
7 Slamet Widodo KIP
8 Silfia Tri Wijayanti KIP
9 Setyo Arum Kusuma Astuti KIP
10 Santi Prihatini KIP
11 Sandhy Panjahitan KIP
12 Rowita Arifia KIP
13 Rosidah KIP
14 Rizka Healthyani Putri KIP
15 Riyana Wati KIP
16 Rinatun KIP
17 Rina Mardikaningrum KIP
18 Rika Safitri KIP
19 Riastuti KIP
20 Retno Sunarsih KIP
21 Reny Septiana KIP
22 Putry Luthfia Sari KIP
23 Pungkas Mardi Utami KIP
24 Puji Hastuti KIP
25 Nyoman Indra Wiryawan KIP
26 Nurul Azizah KIP
27 Nur Setyowati KIP
28 Noviyani KIP
29 Nina Kusrini KIP
30 Nia Marfungatun KIP
31 Na'imah Itsniana KIP
32 Muchamad Arifin KIP
33 Mochtar Riky Ibrahim KIP
34 Maryanto KIP
35 Marlina KIP
36 Luthfi Lathifah KIP
37 Lindra Agus Setiyobudi KIP
38 Lena Purnawati KIP
39 Lanang Bangkit Sanjaya KIP
40 Joko Agung Nugroho KIP
41 Inti Misriyani KIP
42 Ifazah Alawiyah KIP
43 Ifana Yuni Laksita KIP
44 Heny Suryowati KIP
45 Heni Damayanti KIP
46 Helmi Winarni KIP
47 Giyarni KIP
48 Fransisca Tri Palupi Nugrahaini KIP
49 Fuad Muhammad Fahrudin KIP
50 Fahrizal KIP
51 Etiek Tri Purwanti KIP
52 Erythrina Listyani KIP
53 Erna Handayani KIP
54 Endah Purwaningsih KIP
55 Dyah Kurniawati KIP
56 Dini Yuningsih KIP
57 Dina Karlina KIP
58 Dewi Setyawati KIP
59 Devi Yuliyanti KIP
60 Bethy Kartikasari KIP
61 Betawan Sabet Sriwijaya KIP
62 Bambang Harjanto KIP
63 Ariyani Tri Wijayanti KIP
64 Anna Budiarti Solaekhah KIP
65 Ani Rahmawati KIP
66 Aldhila Hendri Kurniawan KIP
67 Agus Setya Reni KIP
68 Afriani Na'imatus Sya'adah KIP
69 Aditya Bramasto KIP
70 Achirul Hasani KIP
71 Tri Saurina KIP
72 Sari Dwi Astuti KIP
73 Sandra Dwi Lestari KIP
74 Ririn Kustanti KIP
75 Rina Rahayu KIP
76 Rian Arniyati KIP