Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Bayu Indarko FIB 1992
3 TRI YANI FKIP 2002
4 Ade Abimanyu FP 2006
5 Madiyuanto FP 2006
6 Choirul Latifah FIB 1998
7 Hartono FMIPA 1997
8 Puji Lestari FMIPA 1997
9 AZMI WIJAYANTI FKIP 1998
10 Noreka Destiana Fakultas Pertanian
11 panganggit sasmito FMIPA 1997
12 YUNITA NUR HIDAYAH FKIP 2006
13 Muhammad Rifai FMIPA 1997
14 Anik Sri Cahyani FMIPA 1990
15 WURI HANDAYANI FEB 2004
16 Prita Dewi Puspasari Fakultas Kedokteran
17 Muhammad David Perdana Putra FK 2009
18 FRISKA DWI ISMAYA FP 2011
19 Kartika Endah Prihatin FMIPA 1990
20 rahmatika FIB 1994
21 Tri Marlina Fakultas Matematika dan Ilmu Penget
22 KI BAGUS TEGUH SANTOSO FT 2008
23 Agung Andriwidiyatmoko Sunarno FISIP 2000
24 Sriharto FK 1986
25 Agus Iswanto FIB 1984
26 rika siti mariah FEB 1999
27 Sriyanto FKIP 2009
28 ARIF EDI HARSANTO FSRD 1983
29 Desi Sulistyowati PERTANIAN
30 Adi Yusuf Muttaqien FT 1978
31 Teguh Purwanto FIB 1982
32 Zainul Arifin FK 1986
33 riza deviana FK 2009
34 Arif Baedowi FMIPA 1997
35 Bambang Tri Antono FEB 2002
36 UMSIYAH FKIP 1996
37 DWI PERMESTIATI FKIP 2002
38 Panji surjadi mosha FMIPA 1997
39 Lastri Riyanti FK 1986
40 Jarot Subandono FK 1987
41 Putri Wulandari FK 2005
42 Dio Dara Virgiansari FK 2009
43 Triyono FT 2002
44 APRILIA DWI ASTUTI FKIP 2011
45 Hernawan Setya Budi FMIPA 2011
46 adji suwandono FK 1999
47 Agusta Ali Akbar FT 2007
48 Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori FH 1997
49 aris pamungkas FK 2006
50 Gilang Kusuma Hadi Fakultas Hukum
51 Dina Ismenika Putri Fakultas Pertanian
52 Monika Sri Yuliarti FISIP 2001
53 Atmadibrata Wisnu Rahardjo FEB 1996
54 Nur ismi mustika febriani FK 2009
55 August Lewaherilla PASCA 2009
56 Ariyanti Puspita S Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
57 Imam Miraj Suprayoga FK 2009
58 Isrulia Nugrahaeni FIB 2010
59 Rohmad Nur Cahyo FISIP 2004
60 Sri Suranta FEB 1991
61 MUHAMMAD AJI IMADUDDIN FP 2009
62 Amirza Rahmanu P Fakultas Teknik
63 Trianto Hery Suryono FIB 1987
64 Himawan Yusuf FMIPA 2002
65 sudarwati FKIP 2001
66 UBAYU WAHYUNING AWI GANGGA PASCA 2013
67 Siti Nur Rohmah FP 1987
68 Rina Martina Puspitasari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidik
69 Eko Wahyuningsih FKIP 1988
70 Marwoto FK 1978
71 Dewi Okta Anggraini FK 2009
72 Puji Sayekti FMIPA 2007
73 Umi Ayu Saputri Fakultas Ilmu Budaya
74 bambang wiedyo roemoko FK 1985
75 Nur Istifah FK 1985
76 Nani Isyrofatun FK 2009