Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Provinsi Nama Instansi Aksi
10501 Yasfii Rahmawati FEB
10502 Yashinta Hayu Sekarasri FEB
10503 Yasinta Fitriastuti FEB
10504 Yasintha Kurniati FEB
10505 Yatini FEB
10506 Yayang Velly Oriscayati FEB
10507 Yayu Aylia Widyasiwi FEB
10508 Yayuk Sulistiyani FEB
10509 Yayuk Tri Pujiasih FEB
10510 Yeanita Purnamasari FEB
Copyright © 2020 UNS. All rights reserved. Universitas Sebelas Maret